Bohatý život Emilie Kukačkové

Vlasta byl v době normalizace dost zpolitizovaný časopis, až jsem se divila. Samé články o pionýrech, ošklivém imperialismu, brigádách socialistické práce – a statečných socialistických ženách. Jejich příběhy, otiskované jako inspirace, se podobaly jako vejce vejci: prostý původ, nějaké to otročení vykořisťovatelům, bída, hlad, nemoci – a pak nástup k …

Hladová Sicílie 1.

Snad ve všech médiích se pravidelně objevovaly příspěvky, které měly lidem ukázat, jak krutý je život v kapitalistických zemích. Fotky hladových dětí, nepořádek, slumy, mrtvoly, zbraně, vojáci, církevní představitelé, to všechno byly děsivé elementy temného světa za hranicemi krásné socialistické vlasti. A fronty na jídlo. To byl evergreen. Ty fotky …